Friiberghs GK

Vi är många som slåss om epitetet ”Mälardalens vackraste natur” men vår golfbana slår det mesta när det gäller miljö och natur. Karaktären är växlande skogs- och parkbana. Två av hålen rundar den vackra Friiberghs Herrgård. Den gamla ekallén, en vacker runsten och stora dammar med naturlig tillförsel av vatten är andra framträdande landmärken i den vackra natur som omgärdar banan.

Vårt läge i direkt anslutning till Friiberghs Herrgård erbjuder möjligheter till konferens och övernattning i samband med en golfrunda. Givetvis finns det fler övernattningsalternativ. Banan och herrgården ligger alldeles vid Mälarens strand varför det också går att komma med båt om man så önskar.

Friiberghs Golfklubb är en familjeklubb med inriktning på trivsel och otvungen atmosfär före elit och trängsel.

http://friiberghsgk.se/

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.